دانشجویان اتاق عمل87 دانشگاه بیرجند

انواع زایمان

انواع زایمان

1. زایمان طبیعی      2.زایمان با وسایل کمکی     3.زایمان زود رس     4.زایمان سخت      5 .زایمان بی درد

v     زایمان طبیعی(Normal labor & delivery(nld)):

تعریف:فرایند فیزیولوزیک در تولد نوزاد را زایمان طبیعی میگویند.

Delivery : وضع حمل(خروج کامل جنین و جفت از واژن)

 labor :زایمان(انقباضات رحمی منظم وغیر ارادی که منجر به ورود محصولات حاملگی به واژن میگردد)

مکانیسم زایمان طبیعی :

·        انگاژمان:عبارتست از عبور قطر بای پارتیال سر جنین(بزرگترین قطر عرضی سر جنین در  نمایش ورتکس) از intel لگن

·        نزول :تحت تاثیر نیروهای زیر صورت میگیرد:

1)      فشار مایع آمونتیک  

2)      فشار مستقیم فوندرس رحم روی ساکروم جنین

3)      انقباض عضلات شکمی د:راست شدن بدن جنین

·        فلکسیون:با این حرکت چانه جنین به توراکسش نزدیک میگردد وقطر بلند اکسی پوتو فرونتال به قطر کوتاهتر ساب اکسی پرتوبرگماتیک(فوقانی قدامی) تبدیل میشود.

·        اینترنال روتیشن: عبارتست از چرخش قدامی سر  جنین به طوری که اکسی پوت درست  زیر سمفیز یس پوبیس  قرار گیرد. در موارد کمتری این چرخش در جهت خلفی  وبه طرف ساکروم صورت میگیرد. اینترنال روتیشن معمولا زمانی رخ میدهد که سر در سطح خارهای ایسکیال باشد.

·        اکستانشن:این حرکت زمانی رخ میدهد که سر جنین به ولو برسد با این حرکت قاعده اکسی پوت در تماس نزدیک با لبه تحتانی سفیزیس پوبیس قرار میگیرد.با اکستانشن بیشتر زایمان سر صورت میگیرد به  طوری که چانه نوزاد روی ناحیه آنال مادر قرار میگیرد.

·        اکسترنال روتیشن:با این حرکت سر طوری می چرخد که موقعیت ابتدای انگاژمان را پیدا کند.نتیجه این حرکت آنست که قطر بای ساکرومیال جنین قطر قدامی خلفی لگن مادر را اشغال میکند.بدین نحو شانه ای که درست زیر سمفیزیس پوبیس قرار میگیرد قدامی و شانه دیگر خلفی خواهد بود.

·        دفع:ابتدا شانه قدامی سپس شانه خلفی و سرانجام بقیه بدن جنین سریعا خارج می شود.

v     زایمان سخت dystocia :

تعریف:پیشرفت آهسته زایمان به طورغیر طبیعی دیستوشی یا زایمان سخت نام دارد.

علل دیستوشی:

1.       اختلال در نیروهای خارج کننده

الف:اختلال فونکسیون رحم     ب:زور زدن ناکافی مادر    

2.       اختلال در پرزانتاسیون پئزیشن یا تکامل جنین

3.       تنگی لگن 

4.       اختلالات بافت نرم کانال زایمانی 

5.       اتساع بیش ازحد رحم مانند دوقلویی

شایعترین علت دیستوشی ترکیبی از تنگی لگن و اختلال فونکسیون رحم است. دیستوشی شایعترین اندیکاسین سزارین اولیه است.

عوارض دیستوشی:

·        عفونت داخل رحمی

·        خستگی بیش از حد مادر

·        ایجاد عوارض روانی روی مادر زایمان زود رس

به وجود انقباضات منظم رحمی در هفته20-37حاملگی اطلاق می شود که با  دیلاتاسیون پیشرونده سرویکس یا دیلاتاسیون مساوی یا بیشتر از 2سانتی متر با افاسمان بیشتر از 80%بدون پارگی کیسه آب همراه است.

زمینه:

·        شیوع آن در 5-10%از زایمانها دیده می شود  

·        زایمان های زودرس مسبب 60-85%از موارد مورتالیته پری ناتال است.

·        عوارض حاملگی سبب 2% از زایمان های زود رس است.

·        سندرم دیسترس تنفسی به ندرت پس از هفته 37حاملگی رخ میدهد.

·        باقی ماندن مجرای سرخرگی و خون ریزی داخل بطنی معمولا پس از هفته 37 حاملگی بعید است.

علائم:

1.کرامپ های قاعدگی  2.کمر درد منظم 3.فشار لگنی منظم 4.تغییر کردن ترشحات واژینال  5.اسهال

فاکتورهای خطر:

1.وضعیت اجتماعی-اقتصادی پایین(17-20%)  2.عفونت مجرای ادراری20%  3.اختلالات فشار خون  4.سیگار کشیدن بیش از اندازه  5.سابقه زایمان زودرس(50%)  6.سوء تغذیه  7.سن کمتر از 16سال و بیشتر از 35سال  8.پارگی زودرس کیسه آب  9.سابقه نارسایی سرویکس  10.انومالی های رحمی(3-4%)  11.اتساع بیش از اندازه رحم  12.آنومالی های جنیینی25%

نتایج زایمان زود رس:

1. عوارض نوزادی  2.سندرم دیسترس جنینی  3. باقی ماندن مجرای سرخرگی  4.آپنه  5.برادیکاردی  6.دیسپلازی برونکوپولمونار  7.ناپایداری  درجه حرات 8.هیپربیلی روبینمی   9.نقایص عصبی  10.ناتوانی جسمی-روانی  11.مرگ  

v     زایمان با وسایل کمکی delivery0perative vaginal:

تعریف:زایمان واژینال باوسایل کمکی عمدتا شامل وضع حمل واژینال با استفاده از وسایل کمکی ذیل است  -فورسپس  -ونتوز

·        اندیکاسیون های استاندارد:

1.       انگاژمان سرجنین و دیلاتاسین کامل سرویکس

2.       شک به مشکل فوری یا احتمالی جنین  

3.       کوتاه کردن الکتیو مرحله دوم به نفع مادر و جنین

الف:ضرورت پرهیز از از زور زدن بیش از حدمادر مثل بیماری قلبی-ریوی چشمی یا عروق مغز  ap

ب:نیاز به تقویت زور زدن مادر مثل بیماری عصبی-عضلانی خستگی مادر عدم همکاری یا مصرف آرامبخش یا ضد درد بیش از حد  

ج:قرار گرفتن سر جنین بر روی پرینه با زاویه 45درجه نسبت به قطرap  

د:پرهیز از عوارض جنینی و مادری در اثر زور زدن مداوم مادر با مال پوزیشن سر جنین

·        اندیکاسیون های ویژه:

1.       مرحله دوم طولانی به علت پوزیشن بد یا اسینکلیتیسم سر جنین ولی اصلاح پذیر

2.       پرولاپس بند ناف در دیلاتاسیون کامل

 

·        عوارض  ovd به دو علت ایجاد میشود:

الف:ارزیابی نا مناسب و تخمین نادرست دیستوشی  

ب:کاربرد نامناسب وسیله(فورسپس یا ونتوز)

عوارض را به دو بخش مادری و نوزادی تقسیم میکنیم :

·        عوارض مادری:

1.       پارگی : پارگی شدید یعنی درجه 3 یا 4 در جریان استفادهاز ونتوز 10-30%می باشد ولی این عدد برای فورسپس تقریبا50%است

2.       بی اختیاری استرسی ادرار و مدفوع:ترومای زایمان ممکن است باعث اختلال فونکسیون عضلات کف لگن شود هر چند ارتباط کاملا مستقیمی وجود ندارد.البته زایمان واژینال یکی از دلایل اصلی اختلال فونکسیون پرینه در دراز مدت است.ترومای شدید واژن ممکن است با اختلال در فونکسیون طولانی مدت اسفنگتر ارتباط داشته باشد ولی زایمان بدون تروما  از این نظر فرقی با زایمان طبیعی ندارد

3.       ضایعات عصبی:معمولا به علت پوزیشن نامناسب و فشار و کشش برروی اعصاب به وجود می اید اغلب این اسیب ها فونکسیونل هستند وبهبود می یابند.

·        عوارض نوزادی:

کبودی یا لاسراسیون (پارگی)اسکالپ که به وسیله فورسپس ایجاد میشود.

سفال هماتوم(فورسپس2% ونتوز14-16%)  

هموراژی رتین(فورسپس 17% ونتوز 38%)

ادم پلک(فورسپس 39%  زایمان طبیعی 10%)

ترومای بخش خارجی چشم(فورسپس17%زایمان طبیعی6%)

خونریزی داخل جمجمه

ونتوز:یک جام مکنده می باشد انواع مختلف دارد از دو قسمت عمده ساخته شده:1.جام     2.دسته

جام باعث واکیوم میشود وازطریق دسته میتوان کشش را به سر جنین وارد کرد.

 

 

اندیکاسیون های آن به دو دسته :       1.مادری     2. جنینی تقسیم میشود.

·        اندیکاسیون های مادری:

1.نیاز به پرهیز از تقلای بیش از حد مادر مثلا به علت بیماری قلبی یا عروق مغز  2.زورزدن ناکافی مادر  3.خستگی مادر یا عدم همکاری او

·      انیکاسیون های جنینی:

1.ضربان نامطمئن قلب جنین  2.طولانی شدن مرحله دوم دردهای زایمانی   3.عدم پیشرفت مرحله دوم زایمان

  فورسپس:وسیله ایست که برای کمک  به زایمان سر بچه طراحی شده است.

·        اندیکاسیون های زایمان با فورسپس :

1.خستگی شدید مادر در مرحله دوم زایمان  2.مشکلات شدید قلبی ریوی مادر همراه با تنگی نفس  3.بیماری ناتوان کننده در مادر  4.دیسترس جنینی در صورتی که زایمان قریب الوقوع باشد.در صورتی که قریب الوقوع نباشد سزارین بر زایمان با فورسپس ارجح است.

·        شرایط زایمان با فورسپس:

1.سرویکس باید دیلاتاسیون کامل داشته باشد(10سانتی متر)  2.کیسه آب باید پاره شده باشد.  3.انگاژمان سر باید به حدی باشد که  آن از 2+پایین  تر باشد.  4.پرزانتاسیون سر باید درست باشد.  5.قابل ملاحظه نباید وجود داشته باشد.  6.مثانه باید خالی باشد.  

در پرزانتاسیون ابرو و پرزانتاسیون صورت با پوزیشن منتوم پوستریور فورسپس جای ندارد.

·        انواع زایمان با فورسپس:

1.       اوت لت فورسپس

فورسپس اوت لت  عبارت است از به کار بردن فورسپس وقتی که:

الف:اسکالپ در مدخل واژن قابل دید باشد بدون جدا نمودن لوب های ولو        ب:جمجمه جنین به کف لگن رسیده باشد.

ج:سوچور ساژیتال در قطر قدامی خلفی یا در پوزیشن  باشد .  د:سر جنین در پرینه یا روی پرینه باشد.

2.       فورسپس پایین

فورسپس پایین عبارت است از به کار بردن فورسپس وقتی که نقطه راهنمای جمجمه از station2+بیشتر باشد.

فورسپس پایین خود دو نوع است: الف) چرخش 45درجه یا کمتر              ب)چرخش بیشتر از 45 درجه  

 

3.       مید فورسپس :

مید فورسپس عبارت است از به کار بردن فورسپس وقتی که انگاژمان سر صورت گرفته است اما نقطه راهنمای جمجمه بالای 2+ میباشد.         در شرایط غیر معمول نظیر اختلال شدید و ناگهانی در مادر یا جنین مید فورسپس ممکن است استفاده شود اما در همان زمان اتاق عمل برای سزارین بایداماده باشد تادر صورت عدم موفقیت فورسپس سزارین صورت گیرد.

4.       فورسپس بالا:

فورسپس بالا عبارتست از به کار بردن فورسپس در هر زمانی قبل از انگاژمان سر جنین این نوع در مامایی مدرن امروزی استفاده نمیشود.

·        مقایسه ونتوز و فورسپس:

ونتوز:یادگیری آسانتر وضع حمل سریعتر ترومای کمتر دستگاه تناسلی  مادر ناراحتی  کمتر برای مادر  آسیب کرانیوفاشیال کمتر به نوزاد نیاز به آنستزی کمتر

فورسپس :آسیب کمتر به نوزاد از جمله سفال هماتوم هموراژی رتین و فلج موقت رکتوس لترال موفقیت بیشتر در زایمان واژینال 

v     روش های بی دردی زایمان:

درد زایمان بسیار متغیر است.ولی توسط بسیاری از خانم ها این درد شدید تصور می شود.بی دردی برای زایمان جزء فیزیولوژیک یا سابژکتیو درد(یا هر دو)را کاهش می دهد.فاکتورهایی که می توانند بر درک درد زایمان اثر بگذترند عبارتند از مدت زایمان،آناتومی لگن مادری و اندازه جنین،استفاده از اکسی توسین،حاملگی قبلی،شرکت در کلاس های آمادگی زایمان،ترس واضطراب از زایمان،رفتارها و تجربه درد و مکانیسم های تطبیقی.بی دردی زایمان می تواند از اثرات رفلکسی که اثر مخربی بر برخی بیماران خاص پر خطر یا بر جنین آن ها دارد(مانند بیماران مبتلا به پره اکلامپسی شدید،بیماری دریچه ای قلب و میاستنی گراویس)،جلوگیری کند.

·        تکنیک های بی دردی زایمان:

بی دردی غیر فارماکولوژیک ، تکنیکی های سایکولوژیک ،  تکنیکی های جایگزین   ،  داروهای سیستمیک   ،  آرام بخش ها   ،  بیدردی تجزیه ای   ،  مخدرها   ،  بی دردی استنشاقی  ،  بی دردی ناحیه ای   ،  اسپاینال   ،  اپیدورال   ،  اسپاینال_اپیدورال ترکیبی   ،  بلوک پاراسرویکال   ،  بلوک سیاتیک کمری   ،   بلوک پودندال

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 10:34  توسط سعید  | 

 
دریافت کد ترجمه گر وبلاگ